Issottometti Ċertifikat Mediku BluDettalji tal-Applikant


Dettalji taċ-Ċertifikat Mediku Blu

Iċ-ċertifikat mediku blu għandu jimtela minn tabib u jiġi sottomess lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien 10 ijiem (l-uniċi eċċezzjonijiet aċċettati huma f’każijiet ta’ sptar jew trattament barra mill-pajjiż) mill-ewwel ġurnata tal-mard.

Huwa ferm IMPORTANTI li ċ-ċertifikat tal-mard ikollu d-dettalji kollha tat-tabib u tal-applikant mimlija sew (miż-żewġ naħat), u li ċ-ċertifikat ikun iffirmat mill-applikant qabel ma jiġi mibgħut.


Nota: Iċ-ċertifikat irid ikun skannjat miż-żewġ naħat.

Ehmeż:*   
Ehmeż:   

Dettalji Dwar il-Kont tal-Bank

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat l-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Email tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email